Medico Kemiske Laboratorium udfører

KEMISKE ANALYSER
& RÅDGIVNING

Medico bidrager med kemiske analyser og rådgivning, der gør vores kunder i stand til at passe på miljøet og på vores allesammens sundhed.

Vi brænder for at gøre en forskel

Medico har deltaget i en række forskningsprojekter, hvor innovation og problemløsning i forhold til miljø og sundhed har været nøgleordene.
Laboratoriets medarbejdere er en stærk blanding af akademikere med forskellig baggrund, samt dedikerede laboranter. Vi er alle drevet af lysten til at gøre en forskel, både for vores kunder, men også i et større perspektiv.
Laboratoriet råder over en bred vifte af analytisk udstyr, der gør os i stand til at udføre de fleste kemiske analyser.

Ydelser

Polychlorerede biphenyler (PCB)

Betegnelsen ”PCB” dækker over en gruppe på 209 forskellige forbindelser. Alle PCB’er er miljøgifte, der skadelige overfor både miljø og mennesker. PCB er på EU’s liste over persistente organiske miljøgifte.

Vi tilbyder analyse for PCB i de fleste materialer, herunder også i luft.

Polyaromatiske hydrocarboner (PAH)

PAH’er kaldes også for tjærestoffer, da det er stoffer der findes i kultjære og råolie. PAH’er kan desuden dannes ved forbrændingsprocesser og andre processer ved høj temperatur. PAH’er er derfor vidt udbredt, men ikke desto mindre uønsket pga. en række sundhedsskadelige egenskaber.

Vi tilbyder analyse for PAH’er i de fleste materialer, herunder også i luft.

Klorerede paraffiner (KP)

KP dækker over en gruppe af brødgørende og brandhæmmende stoffer, der typisk opdeles i tre undergrupper afhængig af deres kædelængde:
SCCP: kædelængde C10-13
MCCP: kædelængde C14-17
LCCP: kædelængde C18-30
SCCP er reguleret i POP-forordningen og i flere kommuner er der fastsat grænseværdier for både SCCP og MCCP i byggeaffald.

Vi tilbyder analyse for alle tre grupper af klorerede paraffiner.

Parfumestoffer

Vi tilbyder analyse for en række parfumestoffer, herunder de 26 EU regulerede allergener.

Isothiazolinoner

Isothiazolinoner som f.eks. MI, MCI og BIT anvendes som konserveringsmiddel i bl.a. malinger og produkter til personlig pleje. Stofferne kan give allergi.

Vi kan tilbyde analyse for de mest anvendte Isothiazolinoner.

Asbest

Asbest er en naturligt forekommende gruppe af mineral. Fælles for disse mineraler er, at de kan spaltes til meget fine ”nåle”, der ved indånding kan trænge ind i lungevævet og forårsage forskellige uhelbredelige lungesygdomme. Anvendelsen har været forbudt i Danmark i mange år, men pga. en udbredt anvendelse i byggematerialer, findes der stadig asbestholdige materialer i ældre bygninger.  Asbest findes stadig naturligt og derfor kan det være relevant at teste mineralholdige råvarer for asbestfibre. Vi udfører analyse af alle materialer for asbest.

Mikroskopisk identifikation af skimmelsvampe

Analyser for skimmelsvampe er typisk relevante i forbindelse med undersøgelse af indeklimaet. Derudover vil der typisk være behov for at teste for forekomsten af skimmelsvampe i produktionsanlæg, i forbindelse med produktion af forskellige fødevarer, eller i andre produktioner hvor tilstedeværelsen af skimmelsvamp er uønsket.

Vi tilbyder analyser af aftryksplader, luftprøver og tapeprøver.

Bromerede flammehæmmere

Bromerede flammehæmmere er – som navnet antyder – en gruppe af bromerede stoffer med en brandhæmmende effekt. Der findes grænseværdier for en del af disse, der er gældende i forskellige produkter, som f.eks. elektronik.

Vi tilbyder analyse for PBB, PBDE og HBCDD.

Metaller

Vi tilbyder analyse for en lang række metaller, både letmetaller og tungmetaller. Analysen kan udføres på stort set alle materialer.

Perfluorerede stoffer (PFAS)

Vi analyserer bl.a. brandskum, tekstiler og kemiske blandinger for de mest anvendte PFAS stoffer (non-polymerer). Gruppen af PFAS stoffer er stor og det er ikke muligt at analysere for alle PFAS stoffer.

Vi udvider løbende med nye stoffer i vores analysepakker.

Oliestoffer

Analyse for oliestoffer vil typisk være relevant ved mistanke om en forurening af f.eks. jord, beton eller et produktionsanlæg. Vi kan tilbyde analyse for den totale olieforekomst opdelt i følgende fraktioner: C6-C10, C10-C15, C15-C20, C20-C35, eller for analyse for specifikke oliestoffer, eks. Benzen, toluen, ethylbenzen og xylener (BTEX).

Bisphenoler

Bisphenoler omfatter en gruppe af forskellige forbindelser, hvoraf Bisphenol A (BPA) nok er den mest kendte. Anvendelse af BPA er reguleret i en række produkter, hvilket har medført en øget anvendelse af andre bisphenoler. Bisphenoler anses for at være hormonforstyrrende og er derfor uønskede i en lang række produkter.

Vi tilbyder analyse for Bisphenol A, B, C, E, F, G, M, P, S, Z, AF, AP, FL, BP og PH, samt BADGE, BFDGE, BADGE-2H2O og BADGE-2HCl.

Ftalater

Ftalater er en gruppe af stoffer der er anvendt pga. deres blødgørende effekt. De anvendes typisk i PVC, men også i en række andre produkter hvor den blødgørende effekt er ønsket. En del ftalater er blevet forbudt, da de er skadelige overfor fostre og forplantningsevnen.

Vi tilbyder analyse for ftalater, bl.a. DEHP, DBP, BBP og DIBP.

Parabener

Parabener anvendes som konserveringsmidler i en række produkter. Nogle er forbudt at anvende, mens andre er tilladt i begrænsede koncentrationer.

Vi tilbyder analyse for Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, Butylparaben, Isopropylparaben og Isobutylparaben.

Pesticider

Vi tilbyder kvantitativ analyse for udvalgte pesticider.

Proces support

Vi hjælper gerne med overvågning af kemiske stoffer i relation til produktioner, f.eks.:

– Identifikation af forurening

– Kontrol af indhold i slutprodukt

– Kontrol af råvarer
Medico har mange års erfaring og samarbejdspartnere på alle niveauer.

Referencer

Krom og kobolt i lædervarer

Bestemmelse af Krom (VI) og kobolt i lædervarer. Udbudt projekt vundet i samarbejde med DHI, for Miljøstyrelsen / Kemikalieinspektionen
Læs artiklen

Analyse af tatoveringsfarver

Analyse af tatoveringsfarver for indhold af tungmetaller, projekt i samarbejde med Bispebjerg Hospital. Resultaterne er publiceret.
Læs artiklen

Analyse af fækalieprøver

Analyse af fækalieprøver for indhold af tungmetaller, udført for Københavns Universitet.

Inspektioner på skibe

Vi er analyse-laboratorie for MARHAZ Aps., der udfører inspektioner på skibe, i henhold til IHM (The Inventory of Hazardous Material).

Miljøstyrelsen Kemikalie-inspektionen

Forskellige analyseopgaver for Miljøstyrelsen/ Kemikalieinspektionen samt opgaver vundet i udbud.

PFAS analyser af stofmundbind

Analyser udført for Miljøstyrelsen som en del af projektet ” Kortlægning og risikovurdering af kemikalier i mundbind af tekstil”.
Læs rapporten

Kortlægning og risikovurdering af kemikalier i strikkegarn

Projekt udført for Miljøstyrelsen i samarbejde med DHI.
Læs rapporten

Skimmelanalyser til udvikling af AI algoritme

Udvikling af automatiseret skimmelsvamp analyse i samarbejde med Kuatro Group.
Læs mere

PFAS i byggeaffald

Analyser udført i forbindelse med Miljøstyrelsens undersøgelse af forekomsten af PFAS i byggematerialer.
Læs mere her

Om Medico

Virksomheden er bygget op af kemiker Ole Olsen. Miljøet har altid stået Ole Olsens hjerte nært, og allerede i 1987 startede han virksomheden Dansk Miljøanalyse, sideløbende med firmaet Medico Chemical Lab. Medico arbejdede dengang primært med lægemiddelregistrering for en engelsk kunde, samt analyse af lægemidler for lægemiddelindustrien.

I dag hedder vi Medico Kemiske Laboratorium, fordi vi er en dansk virksomhed, der primært hjælper danske kunder, hvor nærhed og tæt dialog er i fokus.
Vi har et tæt samarbejde med Dansk Miljøanalyse, der holder til på samme adresse, men vi fungerer som en selvstændig enhed. Dansk Miljøanalyse leverer rådgivning til byggebranchen, og er blandt de førende på området. Læs mere om Dansk Miljøanalyse på deres hjemmeside.